Ordfører Jan Oddvar Skisland og Arbeiderpartiet jobber for framgang i Gartnerløkka-prosjektet, samtidig som de setter ned en egen arbeidsgruppe som skal gå gjennom prosjektet. Ordfører Jan Oddvar Skisland og Arbeiderpartiet jobber for framgang i Gartnerløkka-prosjektet, samtidig som de setter ned en egen arbeidsgruppe som skal gå gjennom prosjektet. Foto: Kjartan Bjelland

Mener Frp-exit er positivt for Gartnerløkka