• Den undersjøiske restauranten på Spangereid har blitt omtalt i mer enn 1600 redaksjonelle artikler siden mars. FOTO: Kjartan Bjelland

Dette skriver verdenspressen om Under

30.000 rupi, togtur til Spangereid og fromme lutheranere. Vi har sett nærmere på hva verdenspressen skriver om Norges mest omtalte restaurant.