• Lauvåsen er et av de nyere boligfeltene i Kristiansand og har bussforbindelse til sentrum. Men dette er likevel ikke utbygginger som skal prioriteres. I stedet skal det bygges ut rundt sentrene i Kristiansand og nabokommunene. På høyre side av veien er utbyggingen av Hamrevann planlagt. FOTO: Kjetil Samuelsen

Vil bygge ut slik at du kan gå til bussen

Det kuttes i parkeringsplasser og utbygginger som gir økt bilbruk droppes. Kristiansand og nabokommunene legger nå nye planer for de kommende årene.