• INGEN SKAM: Krisetelefonen for menn som utsettes for vold er nå operativ. - Det er tradisjonelt så mye skam forbundet med å søke hjelp, vi ønsker å bygge ned terskelen for å søke råd og støtte, sier Raymond Lønberg. FOTO: Fotolia.com

Oppretter krisetelefon for menn

Nå får menn som utsettes for vold i nære relasjoner samme krisetilbud som kvinner.