• Det er bestemt hvordan den nye Kunstsiloen skal se ut, men finansieringen er ennå ikke avklart. Onsdag bestemte fylkespolitikerne at hele saken skulle utsettes. De mener det er for mye usikkerhet knyttet til finansiering av prosjektet. FOTO: Mestres Wåge Arquitectes og MX_

Trenger 40 mill. i offentlig støtte hvert år

Bevilgningene til Sørlandets Kunstmuseum må mer enn dobles for å realisere planene i den nye Kunstsiloen. Det offentlige blir bedt om å bidra med 40 millioner i året fra 2021.