• Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener det er viktig å ta i bruk kunstig intelligens for å arbeide smartere. Fra venstre anestesisykepleier Stine T. Smith, anestesioverlege Arthur B. Halvorsen, overlege og medisinskfaglig rådgiver Tor O. Tveit, doktorgradsstipendiat Geir Thore Berge og UiA-professor Ole-Christoffer Granmo. FOTO: Reidar Kollstad

Sykehuset tester kunstig intelligens

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk torsdag demonstrert ny teknologi for automatiske søk i pasientjournaler ved Sørlandet sykehus.