- Ikke gjennomtenkt

En eventuell skjenkestopp klokken 01.00 mottas dårlig på byen.