Politiet vil ikke ha forbud mot svartebørssalg av billetter