— Vi startet registreringen 2. januar, og så langt har bare 96 av 266 klubber i fylket registrert seg. Det er viktig at klubbene gjør dette før fristen går ut, ellers kan klubben bli strøket og medlemmene kan ikke delta på stevner og andre arrangementer, sier Kaurin.Alle klubbene skal ha fått tilsendt et brev fra Idrettsforbundet med klubbnummer og pin-kode, og kan registrere seg på www.idrett.no/idrettsregistrering/ - Jeg har oversikten over alle klubbnumrene og pin-kodene. Så hvis noen har mistet disse, eller trenger hjelp, er det bare å kontakte meg, sier Kaurin. olav.roli@fedrelandsvennen.no