Medietilsynet ut mot TVA

Medietilsynet har sendt varsel om bot til TV Aust-Agder fordi de viste et telefonnummer på en sponsor-logo.