KRISTIANSAND: Det nye rådet, med sju medlemmer, skal være klart innen utgangen av april. De velges for fire år og er utsendinger til det årlige Kirkemøtet.Bispedømmerådet består av biskopen, en representant for geistlige ansatte, en representant for leke ansatte og fire leke kandidater.Leke nominerte:Anne Bergersen (68), pensjonert skolesjef, Hisøy menighet.Reidun Nesvik Birkeland (47), rektor, Birkeland menighet.Torill Bjelkemyr (52), adjunkt, Brevik menighet.Ole Johnny Dale (59), seksjonssjef, Klevstrand menighet.Helga Marie de Presno (55), adjunkt, Mandal menighet.Nils Audun Gryting (58), adjunkt, Gjerstad menighet.Hans Hodne (31), høgskolelektor, Randesund menighet.Sigbjørn Horverak (65), pensjonert rektor, Årdal menighet.Terje Hærås (47), personalsjef, Gjerpen menighet.Rose-Mari Jørstad (54), sykepleier, Kragerø menighet.Håkon Alfred Rogne Langlo (63), lektor, Kragerø menighet.Arnfinn Mo (29), driftsingeniør, Mandal menighet.Pauline Gundersen Nordbø (47), vernepleier, Nissedal kyrkjelyd.Ingrid Svendsen Rodahl (62), lektor, Heddal menighet.Siren Rosseland (40), avdelingssykepleier, Åseral kyrkjelyd.Anund Sisjord (65), pensjonist, Tuddal kyrkjelyd.Jan Oddvar Skisland (43), høgskolelektor, Oddernes menighet.Anne Brit Stråtveit (54), lærer, Lyngdal menighet.Øystein Sundvoll (62), rektor, Birkeland menighet.Leif Walle (55), kontorsjef, Øyestad menighet.Leke tilsatte kandidater:Oslaug Holtane Bergland (46), klokker og menighetssekretær, Trefoldighet prestegjeld.Agnar Bratland (54), kirketjener, Vinje prestegjeld.Per Øistein Rogstad (37), kirkeverge, Sirdal fellesråd.Grete Hasselgård Sele (36), organist, Bø kyrkjelyd.Mette Brammer Stoveland (54), diakon, Vågsbygd prestegjeld.Geistlige kandidater:Tom Martin Berntsen (51), sogneprest i Hommedal prestegjeld.Stein Reinertsen (42), kapellan i Farsund prestegjeld.Vivi Rø (55), sykehusprest ved Aust-Agder sykehus.Bjarne Sveinall (49), kapellan i Gjerpen prestegjeld.Knut Svenning (41), sogneprest i Rjukan prestegjeld.Menighetsråd skal stemme blant leke kandidater, lek tilsatte blant sine, og prester i offentlige stillinger over geistlige nominerte. LARS HOLLERUD