Russland opphever importforbud av fersk norsk laks

Mattilsynet i Russland har opphevet importforbudet for fersk norsk laks fra to norske produsenter.