• POPULÆRT FISKE: Ib Grimm (til høyre) og sønnen Christopher fra Danmark kaster sine første kast med fluestengene i Mandalselva. En rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at det kan bli mange fiskeopplevelser i elva de neste årene. FOTO: Espen Sand

Kan bli Norges beste lakseelv

Kalkingsprosjektet og høyere vannføring kan i løpet av få år gi en årlig fangst på opp mot 40 tonn laks i Mandalselva.