• FOTO: Scanpix

Flere tvangsavviklinger

Antall tvangsavviklinger av firmaer i Aust-Agder økte med 50 prosent fra 2005 til 2006.