Rema 1000 ber om å få åpne sine butikker på søndager, men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber regjeringen si nei. Han frykter unødvendig stor slitasje på de ansatte. Rema 1000 ber om å få åpne sine butikker på søndager, men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber regjeringen si nei. Han frykter unødvendig stor slitasje på de ansatte. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ropstad setter foten ned for mer søndagsåpning

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ikke ha noe av at fylkesmennene gir grønt lys for utvidet søndagsåpning i matbutikker.

– Jeg har klargjort at regelverket ikke gir åpning for generell dispensasjon. Det er ingen grunn til å gi en generell adgang til søndagsåpning der vi er nå, sier Ropstad til NTB.

Han sendte onsdag et brev til landets fylkesmenn om dette. Statsråden legger samtidig til at loven åpner for å innvilge enkeltsøknader på særlig grunnlag.

– Men det er ikke mulig å gi en generell adgang, slik Rema 1000 har fått i Rogaland, klargjør Ropstad.

KrF-lederen er urolig for de ansatte, som står i en svært krevende situasjon.

– Min bekymring er at de ansatte er utsatt for et stort press. De må sikre renhold, seg selv og å ikke bli smittet. Heldigvis ser vi ikke lenger hamstring, og vi har god forsyningssikkerhet, konstaterer han.

Fikk dispensasjon

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ba tidligere regjeringen sette ned foten mot utvidet søndagsåpning av matbutikker.

– Det klokeste og letteste er at regjeringen sier veldig tydelig nei til en slik åpning. Dagens regelverk bør ligge fast, sa han til NTB.

Fylkesmannen i Rogaland ga tirsdag dispensasjon fra helligdagsfredloven slik at Rema 1000 kan holde åpent i alle sine butikker i Rogaland de kommende tre søndagene, ifølge Stavanger Aftenblad.

Vedum pekte på at butikkansatte er eksponert for koronasmitte og allerede står på for fullt for å holde hjulene i gang. Økt belastning som søndagsåpning vil gi, kan føre til at de som skal betjene butikkene, blir utslitt eller syke, frykter han.

Full støtte

Virke dagligvare sendte tirsdag brev om saken til Ropstad.

– Vi mener at søndagsåpne butikker er et svært inngripende tiltak og uheldig for å oppnå smittevernkravene. Vi mener videre at tiltaket er lite treffsikkert og vil ramme mange arbeidstakere hardt, skriver organisasjonen.

– I dagens krevende situasjon, vil åpning for søndagsåpne butikker i verste fall kunne ha motsatt effekt. Vi ber derfor om at søndagsåpne butikker ikke tillates som et smitteforebyggende tiltak, heter det.

«I tråd med anbefalinger»

Spørsmålet om søndagsåpning har flere trinn.

Én ting er å la dagens søndagsåpne butikker få fortsette å ha åpent. Ett skritt videre vil være å la slike butikker få åpne et større areal, hvis de har det. En ytterligere utvidelse vil være å gi alle matvarebutikker anledning til søndagsåpning.

Rema 1000 skriver i sin søknad til fylkesmannen i Rogaland at søndagsåpne dagligvarebutikker vil være i tråd med myndighetenes anbefalinger om kontaktreduserende tiltak og med smittevernsformål, gitt at det vil spre handelen utover og føre til at færre mennesker er i butikken samtidig.

Viser til fylkesmannen

Helsedirektoratet har i et brev til Fylkesmennene datert sist søndag redegjort for sitt syn. Bakgrunnen er forespørsler om at det gis dispensasjon for at søndagsåpne butikker kan benytte hele sitt butikkareal av smittevernhensyn.

Direktoratet slår fast at det er Fylkesmennene som kan gi dispensasjon for å utvide arealet i søndagsåpne matbutikker etter helligdagsfredloven.

– Helsedirektoratet overlater derfor til Fylkesmennene å gi dispensasjon, heter det.

– Ut fra smittevernhensyn vil likevel Helsedirektoratet anbefale at søndagsåpne butikker holder åpent, og at tiltak som gir mulighet for avstand mellom kunder, og også mellom kunder og butikkansatte, vektlegges ved vurderingen, skriver direktoratet.