• Alethia Elliott (21) fra Søgne er døv og lettere psykisk utviklingshemmet, og har behov for et tilrettelagt botilbud. FOTO: Jacob Buchard

Alethias advokat: – Hvorfor må de holde på å herse sånn med denne jenta?

Reaksjonene er sterke på at Søgne kommune skaper usikkerhet om botilbudet til døve og utviklingshemmede Alethia Elliott (21).