• Nye veier har laget en plan som viser at firefelts vei mellom Kristiansand og Oslo kan være ferdig i 2028. 2. desember åpnet selskapet den foreløpig siste strekningen gjennom Bamble. Denne strekningen er på 16 km. FOTO: Imi Vegge/Nye veier

Kan ha ferdig motorvei til Oslo på åtte år

Ny motorvei mellom Grimstad og Arendal kan stå ferdig i 2028. Da vil det være firefelts vei helt fra Kristiansand til Oslo. Men det er flere hindre på veien og kritiske røster spør om det er nødvendig