Nye veier har laget en plan som viser at firefelts vei mellom Kristiansand og Oslo kan være ferdig i 2028. 2. desember åpnet selskapet den foreløpig siste strekningen gjennom Bamble. Denne strekningen er på 16 km. Nye veier har laget en plan som viser at firefelts vei mellom Kristiansand og Oslo kan være ferdig i 2028. 2. desember åpnet selskapet den foreløpig siste strekningen gjennom Bamble. Denne strekningen er på 16 km. Foto: Imi Vegge/Nye veier

Kan ha ferdig motorvei til Oslo på åtte år