FLEKKEFJORD: Uten å klarere med noen, sendte lærere ved Flekkefjord videregående skole ut et opprop til samtlige videregående skoler i landet.Resultatet er kollegial taushet og refs fra fylkeslaget i Lærerforbundet.— Lærere føler seg forrådt av egne organisasjoner, heter det i resolusjonen, som ble vedtatt med 15 mot sju stemmer av lærere som er organisert i Lærerforbundet.Klubben ved Flekkefjord-skolen forfattet det harmdirrende skrivet i håp om å samle landets lærere mot etappevise reformer i videregående skoler. Skrivet er stilet til sentralstyret i Lærerforbundet, med gjenpart til alle skoler.Men fylkesleder Eivind Soldal Vest-Agder fikk ikke brev. Og det liker han dårlig.- Jeg fikk en kopi fra en annen skole. Det naturlige er at klubben i Flekkefjord henvendte seg hit først. Da kunne i alle fall faktiske feil ha vært unngått, sier Eivind Soldal til Fædrelandsvennen.I likhet med de øvrige fylkeslederne, ble han kalt til Oslo da forhandlingene om «skolepakke 2» var i sluttfasen.- Jeg godkjente skissen fordi den gir mer lønn til våre yngste og og bedre betingelser for våre eldste medlemmer, sier Soldal.Han tror stemningen i Flekkefjord ble pisket opp fordi kunnskapen om avtalen var for dårlig.- Dersom lærerne i Flekkefjord hadde kontaktet oss på forhånd, kunne mye av dette ha vært unngått. Men jeg akter ikke å bruke pisk i ettertid. Det er helt greit med uenighet og debatt innad. Men utad må vi stå samlet i kampen om bedre lønn og arbeidsforhold i skolen, mener Eivind Soldal.I brevet fra Flekkefjord heter det at lærere føler seg tilsidesatt av storting og styringsverk, og ikke minst av egne organisasjoner.- Dette skaper apati og utbrenthet i lærerstanden. Slik situasjonen er i dag, råtner vår organisasjon på rot, hevdes det, uten at budskapet har gjort synlig inntrykk hos mottakerne.- Vi har ikke fått mye respons, nei, vedgår tillitsvalgt Kåre Eie ved Flekkefjord videregående skole.- Slik sett kan du si at utspillet har vært mislykket. Likevel tror jeg kolleger rundt om er enige i at lærere får både dårligere arbeidsforhold og mindre innflytelse etter hvert som de såkalte skolepakkene blir vedtatt.Eie kritiserer mest av alt at andre etappe av «skolepakkene», som ble innført i høst, ble vedtatt så å si uten organisasjonenes deltakelse.