MANDAL: — Ålen gyter i Sargassohavet, og hvis den ikke har rett temperatur under selve gytingen vil det etter hvert slå ut i fisket på Skagerrak-kysten, mener Gundersen. Han vet ikke, men antar at det kan ha vært dårlige oppvekstforhold for åtte-ti år tilbake, og at dette nå gir utslag i årsklassene som fiskes i ruser langs kysten.- Likeledes kan temperaturene slå inn, men all den tid det er forholdsvis varmt i sjøen burde det ikke slå ut nå i høst, sier Gundersen. Havforskeren beroliger likevel yrkesfiskerne, og tror svikten er en helt normal svingning i fisket.