Mühlegg har trukket Den internasjonale olympiske komité (IOK) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) inn for Idrettens Voldgiftsrett (CAS), som har siste ord i dopingsaker. Han vil ha diskvalifikasjonen på femmila i OL omgjort, og den toårige utelukkelsen opphevet.Voldgiftsretten har behandlet det som to separate saker, Mühlegg mot IOK (om diskvalifikasjonen) og Mühlegg mot FIS (om utelukkelsen). I en kort redegjørelse på sitt nettsted opplyser CAS at alle fakta i sakene nå er framlagt, og at retten vil fatte sin avgjørelse innen utgangen av januar.

De tre som skal avgjøre sakene er professor Richard McLaren fra Canada, advokatene Jean-Pierre Morand fra Sveits og Dirk-Reiner Martens fra Tyskland.

Tidligere har russiske Larissa Lazutina og Olga Danilova, som i likhet med Mühlegg ble avslørt som NESP-misbrukere under OL, tapt sine saker for Idrettens Voldgiftsrett.