ARENDAL: Han fikk oversendt dommen på telefaks i går ettermiddag og etter gjennomlesning gjorde politifullmektigen seg raskt opp en mening om dommen. Siden det var dissens i retten der fagdommeren utgjorde mindretallet som ville dømme 26-åringen for uaktsomt drap, er det grunn til å anta at aktor vil innstille på at påtalemyndigheten anker frifinnelsesdommen.