- Vi har blitt flinkere

Politimester Bjørn Hareide inviterte i dag til julelunsj for å markere at han går av som politimester ved nyttår.