Kapellmester Javed Kurd puster lettet ut etter premieren på West Side Story