Eiendomsskatt i Lillesand

Flertallet av Høyres bystyrerepresentanter stemte for eiendomsskatt i Lillesand.