Ingen omtelling på Agder

50 kommuner i Norge er bedt om å kontrollere opptellingen av valgsedlene etter at det er oppdaget feil i et tellesystem som ble brukt til valgtellingen. Ingen kommuner i Agder er blant de uheldige.