Får refs av eget parti

Hans Otto Lund hadde ikke sitt eget parti med seg da han på folkemøtet onsdag sa at Høyre ikke vil ha overgangsboliger i Kristiansand.