• MÅ SKRELLES: Alderspsykiatrien overlever trolig ikke hussoppen, men må skrelles og bygges fullstendig nytt, frykter Arvid Simonsen (til v) og Karl B. Kristiansen i driftsavdelingen. FOTO: Lars Hoen

Nytt sykehus koster 6 -7 milliarder

Bruken må avgjøre om gamle bygninger bør bygges om, eller om Sørlandet bør få nytt sykehus til 6 — 7 milliarder kroner, mener fagfolk.