• Her er en av de fire skypumpene som Bjarne Philgaard møtte på søndag. Denne beveger seg innover mot land. FOTO: Bjarne Philgaard

Fotograferte skypumpe utenfor Høvåg

Danske Bjarne Pihlgaard fikk sjokk da han støtte på fire skypumper på seiltur utenfor Høvåg i helgen.