Vennesla Vigeland— Hvis jeg var lærer eller politiker i Vennesla ville jeg bedt ordføreren dokumentere at kvalitet og ressurser ikke henger sammen. Jeg er av stikk motsatt oppfatning, sier stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) til Fædrelandsvennen. Kvalitet.

I går kveld holdt han foredrag på årsmøtet til Utdanningsforbundet i Vennesla, som ble holdt på Løa. De Ruiter var invitert til å snakke om kvalitet, noe som har blitt aktuelt i Vennesla etter at en undersøkelse viste at elevene ligger på jumboplass når det gjelder resultater. Skolen i Vennesla har de siste årene lidd under kraftige kutt. Bare i fjor ble det kuttet 13 årsverk i skolen og skolebudsjettet ble kappet med 7,5 millioner kroner. Ordfører Torhild Bransdal mener de dårlige resultatene ikke har noe med færre ressurser å gjøre, noe som har provosert både politikerkolleger og lærere. - Stå sammen.

De Ruiter, som sitter i utdanningskomiteen, er helt uenig med Bransdal. - Vi er tydelige på at kvalitet koster, uansett. Det er å prøve å lure seg selv å tro noe annet, sa de Ruiter til forsamlingen. Han manet lærere, foreldre og elever til å stå på sine krav overfor kommunepolitikerne, og til å finne en felles virkelighetsforståelse. - Dere er en så sterk gruppe til sammen at dere må klare å få skoleeierne til å ta et større ansvar. Det er ikke bare lærerne som har ansvar for at kvaliteten i skolen er god. Ressurser må også følge med, sa de Ruiter.Det er lokalpolitikerne som prioriterer hvor mye av kommunekronene som skal gå til skole. - De som sier kommunen er i en kjempekrise, tror jeg ingenting på. Kommuneøkonomien har fått et kraftig løft, så er det opp til lokalpolitikerne å prioritere hva det skal brukes på, sa de Ruiter. I diskusjonen som har vært den siste tiden har flere pekt på sosiokulturelle årsaker til dårlige resultater. Mange har ment at skolen settes lavt i hjemmet fordi Vennesla er en arbeiderbygd. HÅPER PÅ PENGER.

Stortingspolitikeren mener det er en altfor enkel forklaring. - Jeg tror et sånt fokus kan virke selvforsterkende. Hele min familie er fra arbeiderklassen, men jeg vil ikke ha på meg at jeg er noe dårligere enn barn av akademikere av den grunn, sier de Ruiter. Leder av utdanningsforbundet i Vennesla, Tor Anders Råbu, er enig med de Ruiter i at kvalitet koster. - Jeg håper at det blir en felles forståelse blant politikerne i Vennesla om å satse mer på skole, sier Råbu. Tekst: Hilde Moihilde.moi@fvn.no - 38 11 36 45