Vil ha ny runde i skolesaken

Ordfører i Lillesand Arne Thomassen (H) innrømmer at det er for stor usikkerhet rundt tallene i skolesaken og foreslår ny politisk behandling.