• FISKERMILJØ: Miljøet blant fiskere i Korshavn er fremdeles godt. Jan Pettersen (t.v.), Bjarne Gabrielsen og turist Gunnar Hansen frykter at miljøet blir ødelagt, nå som Havnevesenet i Lyngdal krever at fiskeutstyret fjernes fra bryggene. FOTO: Espen Sand

Lyngdal-fiskere jages bort

I alle år har fiskerne i Korshavn brukt fiskebrygga til sitt virke. Havnevesenet kaller det søppel og vil ha fiskeutstyret fjernet i turistsesongen.