• RADIOAKTIVE STRÅLER PÅ AVVEIE: I dette skapet forbyttet trolig ansatte blybeholdere, slik at radioaktive teststoffer endte i søpla. Nå har stråleansvarlig Steinar Tveiten fått orden i skapet og satt opp lister over innholdet. Ikke minst skal rommet låses av, og kun ansatte med nøkkelkort får adgang. FOTO: Lars Hoen

Sykehuset får refs

Statens strålevern kritiserer Sørlandet sykehus HF for manglende kontroll med radio-aktivt materiale, etter at to såkalte testkilder forsvant — en eller annen gang i vår.