Kirketjener i full musekrig

Musene har inntatt Birkenes kirke. De gomler på konfirmantkapper og tygger i seg trespiler i orgelet så toner blir stumme.