Flystreiken kan ramme 200.000 i påsken

Nærmere 200.000 flypassasjerer blir rammet dersom flystreiken varer til over påske.