KUNSTTIDSSKRIFTKRISTIANSANDEtter at tidsskriftet Kunst gikk inn i 2005, har ikke Norge hatt noe landsdekkende tidsskrift for billedkunst. Men nå er Mezzomdia AS i samarbeid med norske kunstforeninger klar med et nytt og landsdekkende kunsttidsskrift, Kunstmagasinet.Ansvarlig redaktør er Tore Næss, filosof, kunstskribent og mangeårig kunstkritiker i Klassekampen. For Fædrelandsvennens lesere er han også kjent som initiativtaker og arrangør av malerseminarene på Bastholmen i Søgne.Næss forteller at Kunstmagasinet skal utkomme fire ganger i året med minimum 80 sider i hvert nummer. Første nummer utgis i februar 2007 og trykkes i et opplag på 25.000.— Vi vil skrive om aktuelle utstillinger i Norge og utlandet, og presentere tematiske bakgrunnsartikler om både historisk og samtidig kunst. Videre vil vi presentere en kunstkalender hvor leserne kan orientere seg om hva som til enhver tid stilles ut både i Norge og internasjonalt, forteller Næss.Med seg i redaksjonsrådet har han blant andre to fra Sørlandets Kunstmuseum, direktør og kunsthistoriker Erlend G. Høyersten og kunsthistoriker Else-Brit Kroneberg. I redaksjonsrådet sitter også kunst- og musikkhistoriker Terje Strøm-Olsen, kjent for blant annet å ha trukket fram kristiansandsmaleren Johan Martin Nielssen fra glemselens slør.Terje Gitmark Eriksen