Adresse: Sandsmyra 56,4790 LillesandAlder: 63Aktuell: Nybakt pensjonist— Om ikke du var universitetsprosjektets Messias, så var du i det minste dets Døperen Johannes!Ordene kom fra dekanus Jon P. Knudsen, da han var først ut i en lang talerekke onsdag. Anledningen var Paul Flaas inntreden i pensjonistenes rekker, stedet var Lilletunstova ved Universitetet i Agder på Gimlemoen. Konsentrasjonen av vandrende, snakkende akademisk regionalhistorie var sjeldent høy og alle hadde samme to mål for øye: 1) å hedre Paul Flaa 2) å hygge seg sammen.Begge deler lyktes.Paul Flaa, magister i statsvitenskap, var Agder distrikthøgskoles første og siste rektor. Han spilte en sentral - mange vil si avgjørende - rolle i oppbyggingen av «det som vi nå øver oss på å kalle universitetet og ikke høyskolen,» som professor Pål Repstad uttrykte det (Samme mann håpet for øvrig at Paul ikke skulle lide Døperen Johannes' skjebne).Den unge versjonen av rektor Flaa (1976-80) jobbet hardt og målbevisst for akademisk oppgradering av ADH, til seig motstand fra både departement og mer lokale krefter. Da versjon 2.0 (1992-94) tapte kampen mot Gudmund Hernes' høyskolefusjon og måtte skrinlegge samarbeidsprosjektet med Rogaland, erkjente han nederlaget og konstaterte så offensivt at «dette må vi ta styringen på.» Resten er historie. 13 år senere har Sørlandet fått sitt universitet, hvis akademiske kjerneved utvilsomt stammer fra ADH. Til kvalitetene derfra hører høye ambisjoner, aktiv studentmedvirkning og internasjonal orientering. Mye bra å bygge videre på.Nå er Paul Flaa mye mer enn en institusjonsbygger. Han er en dyktig fagmann, husket som engasjert og engasjerende foreleser. Han er en glad gutt med aksjonsradius fra Lillesand via Kontinentet og til Afrika. Nå får han tid til å ta opp sjekta for vinteren («skal aldri ha ny båt») og ikke minst til barnebarna han og Tove fryder seg slik over. Dessuten kan både Haukepatruljen, Gudemøde og andre viktige komiteer, grupperinger og evenementer se fram til å trekke på Pauls betydelige sosiale kapasitet, musikalske kompetanse og inspirerende lederstil.Ikke et negativt ord å si?I grunnen ikke.RUNE ØIDNE REINERTSEN