• NY KIRKEVERGE: Øystein Ferdenløy Ramstad er ny vikarierende kirkeverge i Mandal. Her er han i Mandal kirke. Nå jobber han for å få bygget Kirkens Hus i byen. FOTO: Jarle R. Martinsen

Utfordrende start for ny kirkeverge

Fotograf Øystein Ferdenløy Ramstad skal i et år vikariere som kirkeverge i Mandal. Starten har ikke bare vært smertefri i forbindelse med prosjektet Kirkens Hus.