• Illustrasjonsfoto fra bygging av kraftlinjer i Statnetts regi. FOTO: Statnett

Avdekket horrible arbeidsforhold

Statnett har aldri sett på maken. 22 bosniske ansatte på prosjektet «Vestre korridor» måtte blant annet betale tilbake halvparten av lønna til en konto i hjemlandet, ellers kunne hus og hjem bli beslaglagt.