Gundersen frykter katastrofe

Aps gruppeleder Mette Gundersen mener det er meget uklokt av det borgerlige bystyreflertallet å utfordre regjeringen om rushtidsavgift.