KRISTIANSAND : — Det er grunn til bekymring, men det er ikke dramatisk. Foreløpig, sa Kristiansen da Kristiansand bystyre behandlet kommuneøkonomien i ettermiddag.

KrFs gruppeleder fortsatte med å gå gjennom rentesatsen og den totale gjeldsbyrden.

— Vi skylder mellom fem og seks milliarder kroner, alt etter som en regner på det. Vi har det meste av lånene våre til en rente på tre prosent. Og det er bra. Dersom renten skulle øke med et par prosent i løpet av de neste årene må vi kanskje ut med 50 millioner kroner i tillegg. Da begynner det å bli dramatisk, sa Jørgensen.

Jørgensen fikk følge av de fleste politikerne som entret talerstolen for å snakke om tertialrapporten.

— Det er grunn til bekymring, sa Aps gruppeleder Aase Pauslen (Ap).

Like etterpå fremsatte partifelle Leif Lyngø et forslag om å bruke 1,3 millioner kroner til pedagogisk støtteenhet for de minste barna i byen.

Halvor Fjermeros (Rødt) pekte på den økonomiske situasjonen og refset politikerne investeringsvillige politikere. Deretter avsluttet han innlegget med å be om 450.000 nye kroner til SØRF (kompetansesenter for rytmisk musikk).

Dag Vige (V) mente alle forslagene var gode og riktige, men han syntes ikke det var riktig tidspunkt å fremme forslag som satte mer press på kommuneøkonomien.

— Vi må være moderate med å foreta krumspring. Derfor kommer vi ikke til å stemme for noen av disse nye forslagene som fremmes. Vi er bare villige til å overføre ti millioner kroner til helse- og sosialsektoren, sa Vige.

Sp-veteranen Nils Aurebekk var tilbake i bystyret etter en tids fravær. Han var skremt over de økonomiske realitetene i kommunen.

— Jeg vil gjerne be rådmannen gjøre rede for hvor langt vi er fra å bli satt under offentlig administrasjon, sa Aurebekk.

Rådmannen forholdt seg taus.

Den eneste endringen som ble vedtatt, var et forslag om å overføre 13 millioner fra kommunekasssa til helse- og sosialsektoren.