ARENDAL: Det var 11. mai i år at mannen piercet jenta. Hun kom sammen med fire venninner og de ble aldri spurt hvorvidt de hadde fylt 16 år. Ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett spurte mannen ikke hvor gammel jentene var, om legitimasjon, eller om foreldrene godtok at hun piercet seg.

Da foreldrene fikk vite at datteren hadde tatt piercing, valgte de å anmelde forholdet. Påtalemyndigheten skrev ut et forelegg på 12.000 kroner, men mannen nektet å godta forelegget.

Mannens forsvarer ba om at retten frifant tiltalte.

Infeksjon

Påtalemyndigheten tok ut tiltale etter straffelovens paragraf 228 for vold. Det finnes imidlertid en paragraf som fjerner straff, dersom piercingen settes frivillig. Jenta hadde gitt slikt samtykke, men retten vurderte spørsmålet om jenta selv kunne gi et slikt samtykke.

Jenta fikk infeksjon i tunga etter inngrepet, men er senere blitt helt frisk.

«Retten legger til grunn at piercingen innebar at det ved et «nålestikk» ble laget et mindre gjennomgående hull i den framre delen av tungen, og at «halsen» på et smykke ble tredd gjennom hullet og festet på undersiden av tungen. Selve inngrepet antar retten ble utført i løpet av kort tid, og at det oppsto en kortvarig mindre smerte ved gjennomhullingen av tungen», heter det i dommen fra Aust-Agder tingrett.

Jenta betalte 500 kroner for å få utført handlingen. Pengene er senere tilbakebetalt etter at hennes far kontaktet tiltalte om saken, ifølge dommen.

Frifinnes

Retten var delt i spørsmålet om mannen skulle dømmes.

Tingrettsdommeren og den ene meddommeren mente at jenta visste hva hun gjorde da hun bestilte piercing. Den andre meddommeren mente at jenta ikke kunne vite hvilke konsekvenser piercingen ville ha og mente at tiltalte måtte dømmes.

Aust-Agder tingretts konklusjon ble dermed at mannen måtte frifinnes.