Barbu-tårnene blir kuttet

Planutvalget i Arendal vedtok onsdag å kutte Barbu-tårnene med flere meter slik at de ikke vil ruve over Arendal slik som i den opprinnelige planen.