• SPØRRETIMEN: Trine Skei Grande, partileder i Venstre, spør Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen om sikkerheten rundt pasientjournaler er god nok. FOTO: Scanpix

Journalsnoking tas opp på Stortinget

Trine Skei Grande (V) har levert spørsmål til Stortingets spørretime om sikkerheten rundt pasientjournaler er god nok.