OSLO: Klomsæt sier han ikke godtar forelegget.

– Jeg aksepterer ikke forelegget, og hvorfor jeg ikke gjør det har jeg redegjort for en rekke ganger tidligere. Jeg har ikke gjort noe galt, sier Klomsæt til NTB.

Lekkasjene til pressen skjedde mens Klomsæt var bistandsadvokat i 22. juli-saken.

Klomsæt sier han ser fram til å få belyst saken i sin helhet og legger til at han ikke er overrasket over politiets reaksjon.

Fra før er Klomsæt fratatt advokatbevillingen på grunn av saken, og klagene på avgjørelsen er avvist.

Bilder lekket

Lekkasjen gjaldt blant annet et bilde som ble tatt av Anders Behring Breivik ved pågripelsen og som ble publisert i mediene 3. februar 2012. Saken har vært etterforsket av Asker og Bærum politidistrikt, som mener Klomsæt har gjort seg skyldig i grov uforstand i forbindelse med lekkasjen.

– Vi mener det er hevet over enhver tvil at det stammer fra den anmeldte bistandsadvokaten. Vi har etterforsket helt konkrete dokumenter og funnet flere beviser på at dokumentene kan spores tilbake til denne advokaten, sier politiinspektør Stine Karlsen i Asker og Bærum politidistrikt til NTB.

Fratatt bevilling

Hun vil ikke si noe om omfanget av dokumenter de har etterforsket.

I august ga Advokatbevillingsnemnda Klomsæt beskjed om at han var fratatt sin bevilling med umiddelbar virkning for å ha gitt bilder og saksmaterialer fra etterforskningen av Anders Behring Breivik til mediene.

Advokaten selv har hele tiden nektet for å ha noe med lekkasjene å gjøre og klaget derfor nemndas beslutning om umiddelbar inndragning av bevillingen inn for retten, med krav om å få beholde bevillingen.

Høyesterett har bestemt at han ikke får jobbe som advokat mens han venter på at søksmålet for å beholde bevillingen blir avgjort.

Klomsæts advokat John Christian Elden mener det er sterk tvil om hvorvidt Klomsæt vil miste bevillingen når søksmålet blir behandlet i retten.