• Liker kommunens initiativ: Ghassan Elmassry (23) fra Palestina (t.v.), Alwan Alawneh (33) fra Palestina og Ibtissam Hommad (32) fra Marokko er positive til velkomstseremonier og dialogmøter. De tror tiltakene får innvandrerne til å føle seg velkommen. De mener også det er nødvendig å rekruttere innvandrere til kommunale utvalg. – Min drøm er å bli politiker, forteller Ibtissam. FOTO: Marit Elisabeth Strand

Strid om fortrinnsrett for innvandrere i politikken

Rådmannen i Kristiansand vil rekruttere innvandrere til kommunale utvalg. Innvandrerne skal også inviteres til velkomstseremonier med ordføreren og dialogmøter. – Bra og nødvendig, mener Ghassan, Alwan og Ibtissam. Flere politikere er negative.