• GIKK I BAKKEN: På sykkelveien på Vesterveien, ved innkjøringen til Esso-stasjonen og Hennig-Olsen is, bråbremset Paul Bjarne Nerheim for en bil. Han endte i bakken og fikk tannskader som kan beløpe seg til over 100.000 kroner. Nå strides partene om hvem som hadde vikeplikt. FOTO: Tormod Flem Vegge

Vikepliktstrid etter sykkelulykke

Tannlegeregningen kan bli 100.000 kroner, etter at Paul Bjarne Nerheim bråbremset for en bil i sykkelveien og havnet i asfalten. Partene strides nå om hvem som hadde vikeplikt.