• LAV LINJE: Høyspentlinjene henger lavt over bolighusene i Omdal ved Samkom. Huseierne Anders og Elisabeth Markussen og Oliver Røinås (midten) føler seg overkjørt av Statnett, som skal oppgradere linjenettet over tillatte grenseverdier for stråling. Markussen er bekymret for helsefaren, ikke minst med tanke på datteren Melissa (2 mnd). FOTO: Frode Lindblom

Føler seg kneblet av Statnett

Husieerne på Omdal er redde. Når Statnett øker strømstyrken, blir de utsatt for sju ganger strålegrensen. Staten finner det ikke lønnsomt å hjelpe dem.