Streikegym for kommunens kontorrotter

— Vi ble spurt om å komme hit for å skape litt bevegelse, og det sa vi ja til, sier John Johansen, folkehelserådgiver ved samfunnsmedisinsk enhet i Kristiansand kommune.