Nesten halve kommunen i streik

Ledelsen i Kristiansand kommune har diskutert hvilke konsekvenser den varslede opptrappingen av streiken vil få for tjenestetilbudet.