• HOLDER HUMØRET: Italo Abllay og Sven Erik Johanson er glad i arbeidsplassen sin, og har et sterkt håp om at det finnes en løsning. ? Noen må ta vare på kunnskapen og videreføre gamle håndverkstradisjoner, mener de. I disse dager jobbes det intenst med å finne penger til nye prosjekter. FOTO: Birgitte Kl kken

På vent i dokka

Ved Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter er de eksperter på gamle fartøy. Snart kan de selv være historie.